Skip to content

FAQ

 

Hva er forskjellen på «Felles infrastruktur» og «Individuell infrastruktur»

Felles infrastruktur: Den delen av installasjonen som er nødvendig for at én eller flere ladestasjoner kan etableres. Kostnaden til felles infrastruktur er det normalt at fellesskapet, alle som har p-plass, som dekker.

Individuell infrastruktur: Den delen av installasjonen som er knyttet direkte til den enkelte beboers p-plass. Dette kan omfatte kabling for strøm og data fra fordelingsskap/skinne/dataskap. Oppgitt pris er per individuelle p-plass og betales av beboeren som ønsker ladepunktet.

Vi ønsker tilbud på installasjon og drift av ladeanlegg.

Klikk her for å bestille befaring og tilbud

Jeg har ansvar for å anskaffe ladeanlegg for elbiler til boligselskapet. Hva burde jeg tenke på?

Godt spørsmål!  Her gir vi deg nyttige tips.

Movel drifter ladeanlegget i mitt boligselskap og jeg ønsker å bestille installasjon av ladestasjon. Hvor gjør jeg det?

Fyll ut skjema her, så vil du motta tilbud på montering av ladeboks.     

Jeg har ladestasjon i et anlegg som Movel drifter. Hvordan kommer jeg i gang med ladingen?

For å aktivere ladestasjonen din må du bestille abonnement. Det gjør du her.

Jeg har problemer med å lade, hvem kan jeg kontakte?

Ring vår support-telefon på 47 50 40 41.

Hva koster en ladebrikke?

Den er gratis! Hvis du vil ha en ekstra koster det 150 kr. Ønsker du å bestille ekstra brikke? Send oss en e-post på post@movel.no.

Hva bruker jeg ladebrikken til?

Om din ladestasjon er låst, bruker du brikken til å starte og stoppe ladingen. I lukkede garasjeanlegg velger de fleste å la ladestasjonen stå åpen. Det vil si at de dropper å bruke brikke fordi det gjør hverdagen enklere.

Jeg har en ladebrikke allerede. Kan jeg bruke denne?

Ja, i de aller fleste tilfellene kan du det. Skriv inn brikkens ID-nummer når du bestiller abonnement, så fikser vi resten.c

Hva er smart lading i et boligselskap?

Smart lading i et boligselskap betyr at ladeoperatøren Movel kan fakturere den enkelte beboer for det faktiske forbruket. Det betyr også at den tilgjengelige effekten (strømmen) i anlegget fordeles solidarisk mellom de som lader. Styring av strømmen på denne måten kalles laststyring, og innebærer at det er behov for mindre strøm og at utnyttelsen av strømmen blir mer effektiv. Vi skiller mellom aktiv laststyring og dynamisk laststyring

Hva er dynamisk laststyring og hva er fordelen med den funksjonen?

Dynamisk laststyring sikrer effektiv bruk av tilgjengelig strøm i ladeanlegget. Ladestrømmen deles likt mellom bilene. Dersom ladesystemet i en periode er tungt belastet og det ikke er nok strøm til at alle bilene kan lade samtidig, vil Movels system iverksette en køfunksjon. Det vil si at systemet tildeler hver bil en plass i køen, der bilene fremst i køen blir ladet opp først, for deretter å lade de neste bilene i køen. Over natten vil alle få strøm nok til neste dags behov.

Hva er inkludert i Movels drift av ladeanlegget?

Movels drift innebærer at vi tar ansvaret for driften av ladeanlegget, og med det sparer styret i boligselskapet for bekymringer og arbeid. Om det oppstår problemer eller spørsmål, kan beboer ringe til Movels supporttelefon og ikke til styret. Driften inkluderer smart strømstyring og automatisk oppdatering av programvaren i ladestasjonene,      samt administrasjon av etterinstallasjoner. I tillegg tar Movel seg av avregning og fakturering av strømforbruk.

Hva koster Movels drift?

Movel har ikke påslag på innkjøpsprisen på strømmen og fakturerer den enkelte med aktivt ladepunkt for det faktiske forbruket av kWh. Beboere som har et abonnement på Movels tjenester betaler et flatt månedsbeløp på kr 59,- inkludert mva. Movels tjenester er upåvirket av hvor mye/lite strøm den enkelte ladekunde bruker. Flat pris er derfor i tråd med lovverket for borettslag og sameier, som blant annet skal hindre skjevfordeling av kostnader mellom beboere.     

Jeg har ladestasjon i et anlegg som Movel drifter. Hvordan kommer jeg i gang med ladingen?

For å aktivere ladestasjonen din må du bestille abonnement. Det gjør du her.

Jeg skal flytte og ønsker å stoppe mitt abonnement. Hvordan gjør jeg det?

Send en e-post til post@movel.no med navnet ditt og dato for når du ønsker å avslutte abonnementet ditt     .

Hva bruker jeg «Min Side» til?

«Min Side» gir deg informasjon om forbruket ditt. Den viser den enkelte ladesesjon, samlet forbruk per måned og per år. Her kan du også se ladestatus og ringe vår servicetelefon.

På “Min Side” i vår web app gir også noen ladeboksprodusenter deg mulighet til å låse fast kabelen i ladeboksen     .

Hvordan får jeg oversikt over forbruket mitt?

Gå inn på ‘Ditt forbruk’. Her kan du følge med på månedlige forbruk, den enkelte ladesesjon og for året.

Hvordan følger jeg med på ladesesjonene mine?

Gå inn på ‘Ditt forbruk’. Finn måneden for ladesesjonen og trykk symbolet ved siden av for å se detaljer.

Hvor mye kan jeg forvente å bli fakturert?

Vi har ingen påslag på strømforbruk, og abonnement koster 59 kr/mnd. Gitt en strømpris på 1,50 kr per kWh og med et gjennomsnittlig forbruk på 170 kWh/mnd. blir det rundt 315,- kr/mnd. Fakturaen vil da bestå av 3 måneders strømforbruk pluss kostnaden for Movels tjeneste i samme periode.

Per i dag fakturerer vi hvert kvartal, men vil i løpet av 2022 gå over til månedlig faktura.

Jeg har abonnement, men har ikke fått faktura!

Per i dag fakturerer Movel brukerne etterskuddsvis fire ganger i året for driftstjeneste, strømforbruk og eventuelle påslag satt av boligselskapet. Faktura for første kvartal kan ventes i mai, for andre kvartal i august, for tredje kvartal i november og for fjerde kvartal i februar. Vi har eFaktura og Avtalegiro til privatkunder og EHF til bedriftskunder.

Dersom det samlede beløpet er under 100,- kroner i fakturaperioden, blir beløpet fakturert i neste periode. Det kan skje dersom du aktiverer ladestasjonen i slutten av en fakturaperiode.

Hva koster Movels tjeneste?

Kostnaden for Movels tjeneste er kr 59,- per måned.

Hva er strømprisen fra Movel?

Vi har ikke påslag på vår innkjøpspris, det vil si at du betaler spotpris + 0 øre/kWh.

Ladestasjoner i et boligselskap med laststyring, får strøm fra samme strømmåler. Dermed blir strømprisen for den enkelte ladekunde en gjennomsnittspris i faktureringsperioden fra strømleverandør.

Det vil si at de som lader når prisene er lave, trekker gjennomsnittsprisen ned. Mens de som lader når prisene er høye trekker snittet opp.