Skip to content

Installasjon av elbillading i borettslag og sameie

Etter at du har fylt ut skjemaet tar vi kontakt og kobler ditt boligselskapet med en av Movels dyktige samarbeidspartnere. Movel samarbeider tett med erfarne installatører over hele Norge.

Videre blir du fulgt opp med tidspunkt for befaring. Befaringen gir oss og installatør oversikt over behov og løsninger. Etter befaringen får du pris på installasjon av ladeanlegg tilpasset ditt borettslag eller sameie. Vi svarer på alle spørsmålene rundt installasjon og videre drift.

Movel symbol installasjon av ladeanlegg

Installasjon av infrastruktur til ladeanlegg

Elektroinstallasjonen utføres av erfarne faglærteinstallatører og inkluderer normalt komplett infrastruktur. Det innebærer  at infrastrukturen dekker og er dimensjonert for samtlige p-plasser og at det er fremført internett til ladeanlegget. 

Vi mener at det er boligselskapet som skal eie ladeinfrastrukturen, ikke ladeoperatøren. Det er økonomisk fordelaktig for boligselskapet og det gir boligselskapet frihet til å bytte ladeoperatør.

 

Movel bestill elbillader symbol

Ladeanlegg - 5 punkter du må ha kontroll på

Read More

Drift av ladeanlegg 

Når ladeanlegget er ferdig installert, overtar Movel driften av lanlegget i form av support og faktuerering. 

Movel bestill abonnoment symbol