Lading av ELBIL

Ladesystemet og elektroinstallasjonen er to separate leveranser

Ladesystemet omfatter laderen inkludert teknologien som muliggjør strømavlesning, kommunikasjon mellom laderne, smart fordeling av strøm, fjernstyring av ladesystemet med mer.  Elektroinstallasjonen utføres av fagkyndige installatører og inkluderer skap, sikringer, kabler og andre komponenter for strømføring.

Elektroinstallasjonen

Det er vanlig å dele elektroinstallasjonen i to, henholdsvis felles og individuell infrastruktur. Ved utbygging av ladesystem er det besparende å investere i felles infrastruktur fra første dag, slik at alle p-plassene har mulighet til å koble seg til (individuell infrastruktur) når behovet oppstår.

Kabler

Dimensjonene på strømkablene som forsyner ladepunktene bestemmer øvre grense for hvor mye strøm hver enkelt bil får. Et ladesystem er kun så kraftig og fleksibelt som sitt svakeste ledd. Riktig dimensjonering er derfor viktig for å unngå flaskehalser.

Strøm

Hvor mye strøm som gjøres tilgjengelig for anlegget, kalles et effektbudsjett. Movel har utviklet modeller for hvor mye strøm som er nødvendig, slik at alle beboerne, enten nå eller i fremtiden, kan koble seg på og få tilstrekkelig strøm for daglig kjøring. Systemet designes i utgangspunktet slik at alle ladepunktene i garasjeanlegget deler likt på den strømmen som er tilgjengelig.

Ladesystemet

Movels og vår partner Enstos løsninger for lading er utprøvde og driftssikre og de kan vokse med behovet. Laderen kan gi mer strøm til hver bil enn lading fra en ordinær husholdningskontakt.

Om et ladepunkt skulle falle ut, vil resten av anlegget fungere upåvirket. Movel følger med på anlegget over internett, og kan respondere snarlig for å utbedre eventuelle feil.

Movels ladesystem har ulike former for styring av strøm. Det innebærer at bilene som er koblet til deler likt på effektbudsjettet. Med få biler koblet til, kan de lade maks av det bilen klarer. Det er i prinsippet ingen grense for hvor mange biler som kan lades i ett og samme anlegg. Ladesystemet kan også styres slik at kostnadene for brukerne holdes nede, noe som blir aktuelt ved innføring av variabel nettleie. NVE har signalisert innføring av dette fra 2022.

Ensto

Movel leverer ladeteknologi fra Ensto OY. Ensto er en ledende produsent av smarte ladeløsninger. Ladeteknologien er blant andre valgt av Avinor. Ladepunktene er i henhold til den europeiske standarden, Mode 3 Type 2, og passer for alle typer ladbare biler.

To-veis kommunikasjon og strømføring

Ladeteknologien er fremtidsrettet og klar for Smart Grid, det vil si at ladeboksene kan leveres med hardware for industristandarden ISO 15118 – enda smartere og mer økonomisk lading. Det vil blant annet si at ladesystemet ser hvor mye strøm det er på bilens batteri og kan prioritere biler med lite strøm på batteriet. Bilen kan også selge strøm når den er dyr og lade når den er rimelig.

Dynamisk laststyring

Movels ladesystem fordeler tilgjengelig strøm likt mellom bilene. Når få biler lader får de mye strøm, opp til 22 kW. Om anlegget er fullt utbygd og alle lader samtidig i åtte timer, er alle garantert minst 50 km på batteriet.

Aktiv laststyring

Dersom det ikke er tilstrekkelig strøm i boligsammenslutningen til å forsyne alle p-plassene, har Movel teknologi som «leser» når det er ledig kapasitet i bygget – og gir den til bilene. Aktiv laststyring kan være det som skal til for å utsette eller slippe kostbar oppgradering fra nærmeste trafostasjon.

Fasebalansering

Uavhengig av spenning i det lokale distribusjonsnettet (230 eller 400 volt) bygger vi felles infrastruktur med trefase strømfordeling. Movels teknologi styrer belastningen på de ulike fasene i ladesystemet, dermed unngår vi ujevn belastning på fasene, som i verste fall kan føre til at hovedsikringen ryker. Fasebalansering sikrer også bedre utnyttelse av tilgjengelig strøm.

BESTILL GRATIS BEFARING

BEFARING

Si gjerne litt om antall p-plasser, garasjeanlegg og hva dere har av ideér
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.