Skip to content

Ladeanlegg - 5 punkter du må ha kontroll på

13.11.21 22:00

Når sameiet eller borettslaget skal investere i ladeanlegg er det 5 punkter som er spesielt viktige å ha kontroll på. Det er:

1. Hvor mye strøm(effekt) er tilgjengelig og er det nok til å forsyne alle p-plassene? Husk at alle p-plasser en dag kan ha behov for lading. Ofte er det behov for mindre effekt enn man tror.


2. Elektroinstallasjonen (kablene) bestemmer hvor mye effekt (strøm) som kan føres frem til hver enkelt p-plass, 32A er optimalt. Det er normalt tre alternative installasjonsprinsipper:

a. Stamkabel (ofte kalt flatkabel), det vil si at flere ladestasjoner blir forsynt med effekt fra samme kabel. Dette er en rimeligere installasjon enn de to andre, men fordeler tilgjengelig effekt mindre effektivt.

b. Stjerne, det vil si at det går en kabel fra sikringsskapet til hver enkelt p-plass. Dette er løsningen som fordeler tilgjengelig effekt mest effektivt og lader bilene raskest.

c. Skinne, det vil si samme prinsippet som stamkabel, men en skinne kan føre mye mer effekt enn en flatkabel som er begrenset til 63A. Strømførende skinne passer i innendørs garasjeanlegg. Skinne kan fordele effekt like effektivt som stjerne.

3. Ladestasjonen, den bestemmer hvor smart og effektivt anlegget er. Det vil si:

a. Hvor smart ladestasjonen er bestemmer flere forhold, de tre viktigste er 1) hvor mange stasjoner som kan «snakke» sammen samtidig. Desto flere stasjoner som «snakker» sammen desto bedre utnyttes tilgjengelig effekt. Stasjonene deler solidarisk på effekten og jo fler boksen som kan dele, desto bedre er det. 2) Det er viktig at ladestasjonen og systemet (skyen) kan styre ladingen slik at brukerne unngår kostbar nettleie. Det er ikke prisen på strøm som er utfordringen, men prisen på nettleie, det vil si transporten av strøm. Og 3) programvaren i stasjonene må kunne oppdateres automatisk via internett.

b. Hvor mye effekt kan ladestasjonen levere? De beste leverer 22 kW i 400V-anlegg og 7,3 kW i 230V-anlegg, og de leverer «full guffe» i time etter time. Pass på!: noen populære ladestasjoner går varme og skrur ned effekten. Redusert effekt betyr lengre ladetid og dårligere utnyttelse av tilgjengelig effekt.

c. For spesielt interesserte kan også ISO15118 sjekkes ut. Søk på nettet.

4. Eie eller leie ladeanlegget.

a. Leie er dyrt! Inkludert strøm og alle andre kostnader er leie rundt 3 000,- kroner dyrere i året per bruker.

b. Boligselskapet er ikke berettiget tilskudd fra kommunen hvis ladeanlegget leies.

c. Driftsoperatør kan ikke byttes hvis dere er misfornøyd.

5. Drift: Hvem skal ha ansvaret for ladeanlegget, styret eller en profesjonell driftsoperatør? Det siste innebærer at styret slipper både arbeid og ansvar. Brukerne får service når de trenger det og faktura for faktisk forbruk av strøm og nettleie ivaretas.MYE Å SETTE SEG INN I?
VI RINGER GJERNE OPP STYREMEDLEM TIL EN UFORPLIKTENDE TELEFONSAMTALE - TRYKK HER