Priser

Abonnenter som har aktivt kundeforhold til Movel, betaler kr. 59,- inkludert mva. per måned for Movels tjenester. Ladeboks som ikke er aktivert, betaler ikke for Movels driftstjenester.

I tillegg blir abonnenter fakturert for strømforbruk uten påslag på Movels innkjøpspris.

Movels innkjøpspris på strøm er pr. i dag:
Gjennomsnittlig spotpris fra kraftbørsen Nord Pool + 0 øre. I tillegg kommer nettleie og offentlige avgifter.

Prisliste for øvrige tjenester finner du her: Movels priser