Hvordan fordeles kostnadene til elbil-anlegget?

Normalt vil den enkelte ladekunde dekke sitt forbruk av strøm og nettleie. Sameiet/borettslaget som eier infrastrukturen bør stå ansvarlig for de faste kostnadene knyttet til målepunkt. Fordeling av kostnader etter eierbrøk er beskrevet i henholdsvis Sameieloven og Borettslagsloven.