1. Support
  2. Borettslag og sameier

Ladeanlegg er ikke komplisert!

Ofte bekymrer styrer i borettslag og sameier om at det skal være for lite strøm eller at det er vanskelig å fordele kostnadene. Det finnes god teknologiske løsninger til disse bekymringene gjennom smarte ladeanlegg.