1. Support
  2. Borettslag og sameier

Laderett

Beboere i borettslag og sameier har rett til å lade. Dette er nedfelt i § 25a i eierseksjonsloven og § 5-11 a i borettslagsloven.