Infrastruktur for lading av elbiler

Det er flere faktorer som spiller inn ved valg av type lader og infrastruktur, bl.a:
- hva slags kapasitet er det behov for?
- skal ladepunktene stå ute eller inne?
- skal det enkelte ladepunktet brukes av en eller flere?


Movels team kan hjelpe dere i prosessen med å velge riktige løsninger for deres borettslag/sameie