Installasjon av elbillading i borettslag og sameie

Movel samarbeider med autoriserte installatører over hele Norge. Vi og våre partnere sørger for at boligselskapet får et ladeanlegg som dekker alle p-plassene, har stabilt internett og fremtidsrettet ladeteknologi. 

Skal boligselskapet eie eller leie ladeanlegget? Behovene er ulike, ta kontakt med oss i Movel, vi kan belyse hva som er en god løsning for boligselskapet. 

Videre blir du fulgt opp med tidspunkt for befaring. Befaringen gir oss og installatør oversikt over behov og løsninger. Etter befaringen får du pris på installasjon av ladeanlegg tilpasset boligselskapets behov. Vi svarer på alle spørsmålene rundt installasjon og videre drift. 

Installasjon av ladeanlegg

Etter at du har fylt ut skjemaet tar vi kontakt og kobler ditt boligselskap med en av Movels dyktige samarbeidspartnere. Movel samarbeider tett med erfarne installatører over hele Norge.

Videre blir du fulgt opp med tidspunkt for befaring. Befaringen gir oss og installatør oversikt over behov og løsninger. Etter befaringen får du pris på installasjon av ladeanlegg tilpasset ditt boligselskapets behov. Vi svarer på alle spørsmålene rundt installasjon og videre drift.

Administrasjon av ladeanlegg

Når ladeanlegget er ferdig installert, drifter Movel ladeanlegget i form av support og fakturering.