Våre priser

  • 79,- Abonnement for Movels tjeneste (fakturering og support) pr. måned
  • 349,- Etablering av kundeforhold, inkl. ladebrikke
  • 225,- Bytte av fast ladeplass innen samme ladeanlegg
  • 325,- Midlertidig stenging av ladetilgang
  • 325,- Gjenåpning av ladetilgang
  • 199,- Ekstra eller erstatte tapt eller ødelagt ladebrikke

Variable kostnader

De variable kostnadene er den enkelte ladekundes forbruk målt i kWh.

Når strømabonnementet i ladeanlegget er registrert på Movel, er vår innkjøpspris på strøm pr. i dag:

  • Spotpris fra kraftbørsen Nord Pool + 1,56 øre pr. kWh.
 
For strøm til annet enn lading betales pr. i dag:
 
  • Spotpris fra kraftbørsen Nord Pool + 7,81 øre pr. kWh.


Faste kostnader for anleggseier

De faste kostnadene for anleggseier (boligselskapet) er fastleddet til netteier og Movels basiskostnad.

Netteiers fastledd: 1. juli 2022 innførte nettselskapene i Norge en trinnvis beregning av fastledd/kapasitetsledd. Anleggseier (boligselskapet) dekker laveste trinn, ladekundene de neste trinnene. Nettselskapene har likt prinsipp for beregningen av fastleddet, men satsene varierer. På hjemmesiden til netteier i ditt område, er det utfyllende informasjon. Movel viderefakturerer nettleien uten påslag.

Movels basiskostnad dekker kostnader knyttet til håndtering og kontroll av innkommende fakturaer for strøm og nettleie, telefonsupport til styret og beregning av fellesskapets strømforbruk inkludert strømstøtten. Basiskostnaden er 125 kr pr. strømabonnement/måler pr. måned. Faktura til anleggseierne har 14 dagers betalingsfrist.

Generelt

Prisene kan variere mellom de enkelte ladeanlegg på grunn av ulike forutsetninger for tjenesten. Eier av ladeanlegget avgjør hvorvidt de faste kostnadene skal dekkes av eier selv eller fordeles på brukerne av ladeanlegget.

Ladekunde faktureres etterskuddsvis for tjenesten, det vil si for strøm, med fratrekk av eventuell strømstøtte, og nettleie. I tillegg kommer Movels tjeneste (fakturering og support) og eventuelle påslag satt av eier av ladeanlegget. Ladekunde faktureres etter kWh-forbruk og antall dager ladekunde har abonnert på tjenesten.

Ladestasjoner i et anlegg med laststyring får strøm fra samme strømmåler. Dermed blir strømprisen for den enkelte ladekunde en gjennomsnittspris i faktureringsperioden. Det vil si at de som lader når prisen er lav, trekker gjennomsnittsprisen ned, mens de som lader når prisen er høy, trekker snittet opp.

Faktura til ladekundene har 10 dagers betalingsfrist. Movel har eFaktura og AvtaleGiro.

 

Dette nettstedet lagrer informasjonskapsler på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene brukes til å samle informasjon om hvordan du samhandler med nettstedet vårt og lar oss huske deg. Vi bruker denne informasjonen for å forbedre og tilpasse søkeopplevelsen din og for analyser og beregninger om våre besøkende både på dette nettstedet og andre medier. For å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, se vår personvernpolicy