Elbillading for deg som beboer

Movel bidrar til at borettslaget eller sameiet får et ladeanlegg skreddersydd til fellesskapets ønsker og behov. Vi leverer support og fakturering; enkel lading for beboer, minimalt arbeid for styret, og ingen påslag på strømmen.

En beboer kobler en elbil til en elbilader

Bestill abonnement

Boligselskapet ditt må ha en avtale med Movel.

Min side

Her kan du blant annet følge med på forbruk per ladesesjon, måned og per år. I tillegg kan du se ladestatus og ringe supporttelefon.

Ladeabonnement fra Movel

For å kunne lade i boligselskapet må bruker ha en avtale og et personlig ladeabonnement fra Movel. Abonnementet inkluderer:
  • Ingen bindingstid
  • Movels innkjøpspris
  • Kundeservice
  • Individuell faktura

Les om våre priser her.

Vi har ikke påslag på vår innkjøpspris, det vil si at du betaler spotpris + 1,56 øre/kWh.

Ladestasjoner i et boligselskap med laststyring, får strøm fra samme strømmåler. Dermed blir strømprisen for den enkelte ladekunde en gjennomsnittspris i faktureringsperioden fra strømleverandør.

Det vil si at de som lader når prisene er lave, trekker gjennomsnittsprisen ned. Mens de som lader når prisene er høye trekker snittet opp.

Vi har ikke påslag på Movels innkjøpspris på strøm. Gitt en strømpris inkludert nettleie på kr 1,60 per kWh og  et gjennomsnittlig forbruk på 170 kWh/mnd. blir kostnaden rundt 272,- kr/mnd., i tillegg kommer det faste beløpet for Movels tjeneste. Eksempelet er justert for strømstøtten. Faktura kommer en gang per måned.

Om din ladestasjon er låst, bruker du brikken til å starte og stoppe ladingen. I lukkede garasjeanlegg velger de fleste å la ladestasjonen stå åpen. Det vil si at de dropper å bruke brikke fordi det gjør hverdagen enklere.

Smart lading i et boligselskap betyr at ladeoperatøren Movel kan fakturere den enkelte beboer for det faktiske forbruket. Det betyr også at den tilgjengelige effekten (strømmen) i anlegget fordeles solidarisk mellom de som lader. Styring av strømmen på denne måten kalles laststyring, og innebærer at det totalt sett er behov for mindre strøm og at utnyttelsen av strømmen blir mer effektiv. Vi skiller mellom aktiv laststyring og dynamisk laststyring.

For å aktivere ladestasjonen din må du bestille abonnement. Det gjør du her.

Ring vår support-telefon på 47 50 40 41.