Skip to content

Ladeanlegg til boligselskapet ditt

26.08.21 09:00

Hvorfor investere i ladeanlegg for borettslag og sameier?

Lading av elbil kan skape konflikt i borettslaget, men det trenger ikke være sånn. Her gir vi deg tips til hvordan man installerer et ladeanlegg alle kan være fornøyd med.


Det kan straffe seg å la beboere med ladbar bil kjøre sitt eget løp. Da blir de første beboere fornøyd, men ikke de mange som kommer senere og som det ikke får strøm. I alle boligselskaper er det begrenset med strøm. Derfor er det nødvendig med smart strømstyring.

Et intelligent ladeanlegg betyr også at styret i boligselskapet kan overlate driften til en profesjonell aktør. Slik slipper styret blant annet arbeid med fakturering av strømforbruk, tilgangskontroll og spørsmål om lading fra beboerne. Movel fordeler utgiftene riktig og overvåker anlegget kontinuerlig slik at det er operativt.

Også for beboere som aldri ser for seg at de vil behøve en lader, er det en gevinst. Et ladeanlegg øker verdien på boligen.

HVA BURDE DERE TENKE PÅ?
Du sitter i styret og får plutselig ansvaret for å finne en løsning for ladesystem. Tips til fremgangsmåte:

Få en oversikt over behovet, gjerne via en undersøkelse blant beboerne. Sannsynligvis er meningene mange og delte. Det viktigste er å avgjøre om man vil få gjennomslag for anlegget i generalforsamlingen. Muligens er det mange som vurderer å kjøpe en ladbar bil innen få år eller ville vurdert det dersom det var tilrettelagt for lading.
Har dere sett for dere løsninger? Ofte har man faste p-plasser der man vil tilby mulighet for lading til alle. Andre ganger er det begrenset med p-plasser. Da er det bedre å tilby lading på et mindre antall plasser som beboerne får tilgang til når de har behov for det. Disse p-plassene er ikke faste og beboerne har mulighet til å stå der kun i perioden de lader bilen. I tillegg kan det vurderes å sette opp ladere med betalingsløsning for gjesteplasser, og på den måten skape en ekstra inntekt for boligselskapet.
Kanskje har du funnet ut at kun 15% prosent har behov for lading. Om få år vil dette mest sannsynlig øke. Derfor er det viktig å ha et anlegg som kan vokse med behovet, og som ikke krever en ny grunn-investering om kort tid.


Regelverk for ladeanlegg i sameier


Eierseksjonslovens paragraf 25 presiserer at styret kun kan nekte en seksjonseier å anlegge ladepunkt om det foreligger en saklig grunn. Hva som regnes som en saklig grunn er naturlig nok et vurderingsspørsmål, men at sameiet generelt er skeptisk til el-biler eller er redd for brann anses ikke som saklig grunn.

For øyeblikket gjelder denne loven kun for sameier, men regjeringen har kommet med lovforslag om endring i borettslagloven som nå er på høring. Derfor er det lurt å være frempå og unngå å måtte ta et forhastet valg av ladeanlegg.

Vi i Movel hjelper dere gjerne med å finne den beste løsningen!