Ladeanlegg til Obos sine borettslag og sameier

Obos er en profesjonell aktør med betydelig kompetanse og anbefaler bare de beste leverandørene til sine kunder. Sammen sikrer vi at borettslaget eller sameiet får et ladeanlegg skreddersydd til fellesskapets ønsker og behov.

Movel tilbyr support og fakturering av nye og eksisterende ladeanlegg i borettslag og sameier.

Pris og informasjon om installasjon av felles elbillading i borettslag og sameier.

Vi leverer installasjon, support og fakturering av ladeanlegg for elbiler i borettslag og sameier.

  • Enkel lading for beboer
  • Minimalt arbeid for styret
  • Rettferdig fordeling av kostnadene

Movel har ingen påslag på strømforbruk, og abonnement for Obos-kunder koster 49kr/mnd (standardpris 79kr).

Movel viderefakturerer strømprisen uten påslag på vår innkjøpspris.


Movel samarbeider med autoriserte installatører over hele Norge. Vi og våre partnere sørger for at boligselskapet får et ladeanlegg som dekker alle p-plassene, har stabilt internett og fremtidsrettet ladeteknologi.

Lad batteriene - vi tar oss av resten

Har du spørsmål om våre ladestasjoner, installasjon eller support og fakturering? Ikke nøl med å ta kontakt. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen.

Movel har ikke påslag på innkjøpsprisen på strømmen og fakturerer den enkelte med aktivt ladepunkt for det faktiske forbruket av kWh. Beboere som har et abonnement på Movels tjenester betaler et flatt månedsbeløp. Movels tjenester er upåvirket av hvor mye/lite strøm den enkelte ladekunde bruker. Flat pris er derfor i tråd med lovverket for borettslag og sameier, som blant annet skal hindre skjevfordeling av kostnader mellom beboere.   

Movels drift innebærer at vi tar ansvaret for driften av ladeanlegget, og med det sparer styret i boligselskapet for bekymringer og arbeid. Om det oppstår problemer eller spørsmål, kan beboer ringe til Movels supporttelefon og ikke til styret. Driften inkluderer smart strømstyring og automatisk oppdatering av programvaren i ladestasjonene, samt administrasjon av etterinstallasjoner. I tillegg tar Movel seg av avregning og fakturering av strømforbruk.

Movel har ikke påslag på vår innkjøpspris.

Ladestasjoner i et boligselskap med laststyring, får strøm fra samme strømmåler. Dermed blir strømprisen for den enkelte ladekunde en gjennomsnittspris i faktureringsperioden fra strømleverandør.

Det vil si at de som lader når prisene er lave, trekker gjennomsnittsprisen ned. Mens de som lader når prisene er høye trekker snittet opp.

Smart lading i et boligselskap betyr at ladeoperatøren Movel kan fakturere den enkelte beboer for det faktiske forbruket. Det betyr også at den tilgjengelige effekten (strømmen) i anlegget fordeles solidarisk mellom de som lader. Styring av strømmen på denne måten kalles laststyring, og innebærer at det er behov for mindre strøm og at utnyttelsen av strømmen blir mer effektiv. Vi skiller mellom aktiv laststyring og dynamisk laststyring

Klikk her for å kontakte oss.