Elbil og konsekvenser av ny nettleie

Fra og med 1. juli 2022 innførte nettselskapene ny nettleie. Den nye nettleien består som før av to komponenter: 1) kapasitetsleddet/fastleddet og 2) energileddet. Fastleddet har store konsekvenser for lading av elbiler.

Fastleddet / kapasitetsleddet

Frem til endringen har fastleddet vært konstant, nå blir fastleddet trinnvis. Det er den endringen som har størst effekt på kostnadene å lade elbil. Størrelsen på fastleddet bestemmes av når det ble brukt mest strøm siste måned. De ulike nettselskapene har ulike trinn. Du finner mer informasjon på hjemmesiden til ditt nettselskap.

Energileddet

Energileddet er den variable delen av nettleie og avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Frem til endringen har denne vært fast gjennom døgnet.

Nå vil energileddet i de fleste nettområdene få ett nivå på dagen i perioden 06:00 – 22:00 og et lavere nivå på natten i perioden 22:00 – 06:00.

For eksempel er energileddet i nettområdet til Elvia 43,1 øre mellom 06:00 – 22:00 og 36,85 øre mellom 22:00 – 06:00, en differanse på 6,25 øre. Differansen varierer mellom nettselskapene. Nettselskapet Lede har ingen differensiering, mens det i nettselskapet Glitre Energinett er en differanse på 12 øre.

Hva betyr dette for deg?

Kapasitetsleddet: Om alle i boligselskapet lader når strømmen er billigst, så skyter fastleddet i været og spiser opp gevinsten av lav strømpris – og i noen tilfaller vel så det.

Der hvor det er formålstjenlig og ladeteknologien tillater det, vil Movel kunne justere anlegget slik at det ikke utløser et høyere trinn på fastleddet enn nødvendig. Noen ladeteknologier tillater ikke denne styringen.

Myndighetene og nettselskapene har ønsket å flytte strømforbruket til andre tider på døgnet enn morgen og ettermiddag. Men med når det gjelder lading av elbiler i boligselskaper virker den nye nettleien ikke etter hensikten.

Energileddet: Dersom du ønsker en besparelse på nettleien vil det være mulig for deg å lade i det gunstige tidsintervallet, men det er verdt å merke seg at ladeanlegg i boligselskaper er fellesanlegg og at forbruket er basert på et gjennomsnitt. Mao. Vil besparelse du oppnår påvirke gjennomsnittsprisen.

Gjennomsnittsbilisten kjører rundt 13 000 km i året og lader derfor rundt 2 400 kWh i året. Dersom bilisten i nettområdet til Elvia bare lader bilen mellom 22:00 og 06:00 på natten, vil hun i løpet av året spare 150 kroner på energileddet, eller 12,5 kroner i måneden.

Del innlegget:

Relaterte artikler