Ladeanlegg – 5 punkter du må ha kontroll på

Når sameiet eller borettslaget skal investere i ladeanlegg er det 5 punkter som er spesielt viktige å passe på. Det er:

 1. Hvor mye strøm (effekt) er tilgjengelig til ladeanlegget og vil det være nok til å forsyne alle p-plassene? Om ikke alt for mange år vil alle p-plasser trolig ha behov for lading. Men teknologi som styrer og fordeler strømmen gjør at de aller fleste boligselskaper kommer i mål uten oppgraderinger og store kostnader.

 2. Elektroinstallasjonen (kablene/infrastrukturen) bestemmer hvor mye effekt (strøm) som kan føres frem til hver enkelt p-plass, 32A er optimalt. Det er normalt tre alternative installasjonsprinsipper:

  1. Flatkabel (stamkabel), det vil si at flere ladestasjoner blir forsynt med effekt fra samme kabel. Maksimal effekt per kabel er 63A. Dette er en rimeligere installasjon enn de to andre, men fordeler tilgjengelig effekt mindre effektivt.

  2. Stjerne, det vil si at det går en kabel fra sikringsskapet til hver enkelt p-plass. Denne løsningen er mer kostbar, men fordeler tilgjengelig effekt mer effektivt
   enn flatkabel.

  3. Skinne (stamkabel), det vil si samme prinsippet som flatkabel, men en skinne kan føre mye mer effekt enn en flatkabel, som er begrenset til 63A. Strømførende skinne
   passer i innendørs garasjeanlegg. Skinne fordeler effekt like effektivt som stjerne.


 3. Ladestasjonen den bestemmer hvor smart og effektivt anlegget er. Det vil si:


  1. Hvor smart ladestasjonen er bestemmer flere forhold, de fem viktigste er

   1. Hvordan styres og fordeles tilgjengelig effekt (strøm)

   2. Er ladestasjonen OCPP-kompatibel, og hvilken versjon av OCPP-protokollen har den?
    OCPP er en åpen protokoll for hvordan ladestasjonene skal kommunisere med omverdenen.

   3. Programvaren i stasjonene må kunne oppdateres automatisk via internett.

   4. Desto mer ladeoperatører som Movel og produsenten av ladestasjonen kan styre og rette via internett, desto bedre.

   5. Ta kontakt med oss i Movel for mer informasjon om de ulike ladestasjonene på markedet.

  2. Hvor mye effekt kan ladestasjonen levere? De beste leverer 22 kW i 400V-anlegg og 7,3 kW i 230V-anlegg, og de leverer «full guffe» i time etter time. Pass på!:
   noen ladestasjoner går varme og skrur ned effekten. Redusert effekt betyr lengre ladetid og dårligere utnyttelse av tilgjengelig effekt.

  3. For spesielt interesserte kan også ISO15118 sjekkes ut. Søk på nettet.

 4. Eie eller leie ladeanlegget: Leie er dyrt! Inkludert strøm og alle andre kostnader er leie flere tusen kroner dyrere i året per bruker/p-plass.

 5. Drift: Hvem skal ha ansvaret for ladeanlegget, styret eller en profesjonell ladeoperatør? Det siste innebærer at styret slipper å fastsette strømpris og hva det skal koste å lade og annet arbeid og ansvar. En ladeoperatør som Movel sørger også for at brukerne får service når de trenger det og faktura for det faktiske forbruket av strøm og nettleie. Les mer om Movels tjenester her.
Del innlegget:

Relaterte artikler

Et elektrisk tårn under den blå himmelen

Elbil og konsekvenser av ny nettleie

Frem til endringen har fastleddet vært konstant, nå blir fastleddet trinnvis. Størrelsen på fastleddet bestemmes av når det ble brukt mest strøm siste måned. De ulike nettselskapene har ulike trinn. Du finner mer informasjon på hjemmesiden til ditt nettselskap.

Les mer