Bygg ladeanlegg, ikke klatteanlegg i boligselskapet

Dessverre er det mange boligselskaper som har akseptert at den enkelte beboer lager sin egen ladeløsning. Da blir de første beboerne fornøyd, men ikke de mange som kommer senere og som ikke får strøm. Når det skjer, blir også de første misfornøyd fordi den første ladeboksen må plukkes ned.

Boligselskapet må tenke langsiktig og helhetlig. Det vil si et smart ladeanlegg som alle med p-plass kan koble seg på.

Styret i boligselskapet bør også tenke på seg selv. Hvor mye arbeid ønsker de å ha med ladeanlegget? Ønsker styret å bestemme strømprisen som beboerne skal betale for lading? Ønsker styret å kontrollere tilgangskontrollen til anlegget?

Styret bør overlate driften til en profesjonell aktør. Slik slipper styret blant annet arbeid med fakturering av strømforbruk, tilgangskontroll og spørsmål om lading fra beboerne.

Et ladeanlegg øker verdien på boligselskapet. Selv for beboere som aldri ser for seg at de vil behøve en lader, er det en gevinst. Et ladeanlegg øker verdien på den enkelte bolig.

Regelverk for ladeanlegg i borettslag

Vi i Movel hjelper dere gjerne med å finne den beste løsningen. Ta kontakt eller bestill befaring her.

Del innlegget:

Relaterte artikler

Et elektrisk tårn under den blå himmelen

Elbil og konsekvenser av ny nettleie

Frem til endringen har fastleddet vært konstant, nå blir fastleddet trinnvis. Størrelsen på fastleddet bestemmes av når det ble brukt mest strøm siste måned. De ulike nettselskapene har ulike trinn. Du finner mer informasjon på hjemmesiden til ditt nettselskap.

Les mer