Slik beregnes de vanligste strømrelaterte postene på din faktura fra Movel

Generelt

Når Movel har ansvaret for strømabonnementet, mottar vi faktura fra henholdvis strømleverandør og netteier. Disse fakturaene og forbruket av kWh hos den enkelte kunde, danner grunnlaget for faktura til kunde. Hvordan utgiftene blir fordelt mellom bruker av ladepunkt (abonnent) og eier av anlegget (boligbedrift, garasjesameie o.l.), er avhengig av avtalen anleggseier har inngått med Movel. Se lenger ned for informasjon om variasjoner på standardavtalen.

 

Strømkostnaden

Produkt 2621 – Strøm. Variabel del av strømkostnaden, til Movels innkjøpspris, pr. kilowattime

Movel selger strøm til kostpris. Det vil si Nord Pools spotpris (day-ahead) pluss påslaget til Movels leverandør. Din strømpris er derfor et resultat av gjennomsnittlig spotpris, vektet time for time etter anleggets forbruk, gjennom betalingsperioden.

Forenklet vil det si at Movel tar den totale strømkostnad for deres anlegg og deler på det totale forbruket av kWh. Da har vi en pris per kWh som legges til grunn i faktura.

 

Nettleien

Produkt 2626 – Strøm. Nettleie. Variabel del av nettleien, pr. kilowattime

Nettleien er basert på gjeldende tariffer fra anleggets lokale netteier.

Nettleien består av to poster, en variabel basert på kWh og en fast basert på trinn:

  • Energiledd – pris pr. kWh fra netteier
  • Kapasitet-/effektledd – beregnet av nettselskap, generelt basert på tre timer der det ble registrert høyest forbruk i deres anlegg.

Movel kalkulerer abonnentens kWh-pris basert på energileddet, pluss abonnentens andel av kapasitetsleddet basert på abonnentens forbruk. Hvis abonnenten har 10% av forbruket i anlegget, mottar hen 10% av kostnad for kapasitetsledd.

Obs! I anlegg med A-avtale (vanligste avtaleform) vil laveste nivå av kapasitet-/effektledd trekkes fra abonnentens fakturagrunnlag, og faktureres anleggseier.

 

Strømstøtte

Produkt 2624 – Midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter(strømstøtte), pr. kilowattime

Gjennom anleggseiers avtale med Movel, sørger Movel for uavkortet å videreføre strømstøtten til den enkelte abonnent i henhold til vedkommendes kWh-forbruk.

 

Strømstøtten fra myndighetene vil gjelde for ladeanlegg i boligselskap og garasjesameier, siden brukerne av anlegget er privatpersoner. Det er nettselskapene som administrerer denne støtten.

Hjelpet denne artikkelen?

Dette nettstedet lagrer informasjonskapsler på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene brukes til å samle informasjon om hvordan du samhandler med nettstedet vårt og lar oss huske deg. Vi bruker denne informasjonen for å forbedre og tilpasse søkeopplevelsen din og for analyser og beregninger om våre besøkende både på dette nettstedet og andre medier. For å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, se vår personvernpolicy