Hvorfor er ladehastigheten lav?

Det kan være flere årsaker til lav ladehastighet, men oftest skyldes det at mange biler lader samtidig

Dersom mange biler lader på samme tid, blir det mindre strøm til den enkelte. Om ladesystemet i en periode er tungt belastet og det ikke er nok strøm til alle bilene, vil Movels system iverksette en køfunksjon.

Dette innebærer at systemet tildeler hver bil en plass i køen etter “først-inn-først-ut-prinsippet”, og at de blir ladet etter hvert som andre er ferdig ladet og går ut av køen. Når det er mange biler som lader samtidig, vil det ofte være noen biler som står i kø. Ladingen vil starte når det er tilgjengelig strøm i anlegget. Laststyring på denne måten er med på å sikre effektiv bruk av tilgjengelig strøm i ladeanlegget.

Hjelpet denne artikkelen?