Hvorfor er ladehastigheten lav?

Det kan være flere årsaker til lav ladehastighet, men oftest skyldes det at mange biler lader samtidig

Dersom mange biler lader på samme tid blir det mindre strøm til den enkelte. Om ladesystemet i en periode er tungt belastet og det ikke er nok strøm tilgjengelig til at alle bilene kan lade samtidig, vil Movels system iverksette en køfunksjon. Dette innebærer at systemet tildeler hver bil en plass i køen etter først inn- først ut prinsippet, og at de blir ladet etter hvert som andre ferdig ladede biler går ut av køen. Når det er mange biler som lader samtidig, vil det derfor alltid være noen biler som står i kø og ladingen kan ikke starte med en gang, men først når det er tilgjengelig strøm igjen. Det kalles for dynamisk laststyring og er med på å sikre effektiv bruk av tilgjengelig strøm i ladeanlegget.